בלוג ופילוסופיה

"כל אדם צריך לבחור את דרך החשיבה שלו אם הוא לא רוצה ללכת לאיבוד במבוך האפשרויות. מצד שני,

אף אחד לא בטוח שלקח את הדרך הנכונה – אני פחות מכולם."

-אלברט איינשטיין